SA Denizcilik ve Sualtı Hizmetleri (SAMUS), Türkiye’nin Marmara bölgesinde ve İstanbul’un 90 km batısındaki Perinthos Antik Kenti’nde yürütülen arkeolojik araştırmaları desteklemek amacıyla yürüttüğü araştırma programının ilk aşamasını, 1300 hektardan daha büyük bir alanda batimetri ve saçılma verisi toplayarak başarıyla tamamladı. Çalışma, üzerinde anlaşılan proje takvimi dahilinde, Mayıs 2022’de güvenli ve verimli bir şekilde tamamlandı.

İnsansız Yüzey Aracı kullanılarak minimum 40 cm derinliğe kadar yapılan ultra sığ su çalışmalarına öncelik veren bu büyük veri setinin elde edilmesiyle antik tarihi eser potansiyeli olan alanların yanı sıra daha önce bilinmeyen jeolojik yapıların da ortaya çıkarılması, projede kapsamında iş birliği yaptığımız Dr. Caner İmren ve Prof. Dr. Zeynep Erdem’in ileride yürütecekleri çalışmalara sağlayacağı katkılar sayesinde kendilerine kıymetli fırsatlar sunuyor. SAMUS, kullandığı gelişmiş veri toplama ve işleme teknikleri sayesinde, Türkiye’nin bu umut verici ve yeterince keşfedilmemiş olan kültürel ve tarihi mirasına dair yeni anlayışlar ortaya koyan olağanüstü deniz tabanı görüntüleri elde etti.

Perinthos Kazı Başkanı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Erdem:

“Perinthos, Antik Trakya’nın Propontis (Marmara Denizi) kıyısında yer alan, Roma Devri’nde başkentlik yapmış çok önemli bir metropolü ve liman kentidir. Roma imparatorlarının da ayrıcalıklı ve gözde kenti olan yerleşmede tapınaklar, tiyatro, stadion, bazilika ve surlar gibi çok sayıda görkemli yapı inşa edilmiştir. Antik kentte daha önce birkaç araştırma ve Tekirdağ Müzesi’nin kurtarma kazıları dışında uzun soluklu bilimsel bir kazı yapılmadığından bu yapıların büyük bir kısmı toprak altındadır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle alanda yürüttüğümüz kazı çalışmaları yanında, modern teknoloji kullanarak kazı öncesi toprak altı yapı izleri ve kalıntılarının anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle yürütülen jeofizik çalışmalarında İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Caner İmren ve ekibinin ve SAMUS firmasının katkıları büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmalar ile çok önemli bilimsel sonuçlara ulaşılması beklenmektedir. Antik alanın deniz kısmında yapılan batimetrik çalışmalar ve karadan yapılacak olan fotogrametri ve lidar çalışmaları ve diğer jeofizik yöntemlerle gerçekleştirilecek uygulamalar ile sahanın bütünüyle taranması, Türkiye Trakyası antik kentlerinde gerçekleştirilecek ilk örnek olacaktır.”

Daha fazla bilgi için:

SAMUS, info@samus.tech, www.samus.tech, +90 537 441 55 85

Dr. Caner İmren
İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü caner@itu.edu.tr

Prof. Dr. Zeynep Erdem

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü zerdem@gmail.com

SAMUS Hakkında:

SAMUS, ticari limanlar, özel marinalar, liman başkanlıkları, su altı varlık sahipleri, açık deniz yenilenebilir enerji, petrol ve gaz ile kamu sektörü deniz endüstrileri başta olmak üzere geniş bir müşteri yelpazesi için güvenli, etkili ve yüksek kaliteli güvenilir batimetrik, jeofizik, denizaltı denetimi ile birlikte havadan haritalama araştırma hizmetleri sunmaya odaklanan, yenilikçi teknolojiye büyük bir tutku duyan yeni kurulmuş bir Türk araştırma şirketidir.