SA Denizcilik ve Sualtı Hizmetleri, Marmara Denizi’ndeki araştırma programının ilk aşamasını tamamladı.

SA Denizcilik ve Sualtı Hizmetleri (SAMUS), Türkiye’nin Marmara bölgesinde ve İstanbul’un 90 km batısındaki Perinthos Antik Kenti’nde yürütülen arkeolojik araştırmaları desteklemek amacıyla yürüttüğü araştırma programının ilk aşamasını, 1300 hektardan daha büyük bir alanda batimetri ve saçılma verisi toplayarak başarıyla tamamladı. Çalışma, üzerinde anlaşılan proje takvimi dahilinde, Mayıs 2022’de güvenli ve verimli bir şekilde tamamlandı. İnsansız […]

SA Denizcilik ve Su Altı Hizmetleri, Marmara Denizi’ndeki yenilikçi batimetrik araştırmalar ve hava araştırmaları projesi için davet edildi.

SA Denizcilik ve Su Altı Hizmetleri (SAMUS), Türkiye’nin Marmara bölgesinde ve İstanbul’un 90 km batısında yer alan Perinthos Antik Kenti’nde yürütülen arkeolojik çalışmaları desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek ultra sığ su batimetrik ve kıyı bölgesi hava haritalama çalışmaları işini aldığını duyurmaktan mutluluk duyar. Proje, İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Caner İmren’in iş birliği […]